Weidum

De terp van dit dorp is grotendeels afgegraven. Op het restant staat een gaaf bewaard vroeg 13de eeuws kerkgebouw. Aan de westzijde bevindt zich een toren van tufsteen (ca. 1100), die naderhand is verhoogd en voorzien van een hoge naaldspits. Het interieur van de kerk is belangwekkend door de complete 17e eeuwse betimmering, afscheidingswand, banken met blakers, gesneden preekstoel met doophek en een fraaie familiebank van de Burmania's uit 1708.

We hebben gelogeerd op camping 't Weidumerhout. De camping is echt groen. De voorzieningen zijn eenvoudig. Het WeidumerHout ligt iets ten zuiden van Leeuwarden aan de Zwette, die bekend is van de Elfstedentocht. Het groen van de uitgestrekte weilanden en de rust van het platteland kenmerken deze centrale plek in Friesland.

Ook in Friesland is inmiddels een fietsroutenetwerk. We hebben hier uitgebreid gebruik van gemaakt.

Camping Weidumerhout
De karakteristieke windmolen.